Black Grouse (Tetrao tetrix)

Back
Black Grouse (Tetrao tetrix)
Black Grouse (Tetrao tetrix)
V pět hodin ráno začalo sněžit, před sedmou hodinou se ale nakrátko rozjasnilo, a tak se ukázalo, že tetřívek není černobílý pták. A bonus pro mne navíc: ačkoliv tok asi pěti samců probíhal přesně na horizontu, nebo spíš mírně za ním (jak jinak), tento jedinec sešel kousek ke mně, několikrát poposkočil, aby vzápětí přelétl můj kryt a dosedl asi 30, 40 metrů za mne.
Class ptáci (Aves)
Order hrabaví (Galliformes)
Family tetřevovití (Tetraonidae)
File 459_tetrivek_bnc6693_2.jpg
Views 26601
Created
Key words ptáci tetřívek obecný Tetrao tetrix Black Grouse Šumava wildlife