Back
Sweeper (Parapriacanthus sp.)
Sweeper (Parapriacanthus sp.)
Stín bezpečí. Metaříci se vlastně chovali přirozeně: asi tři metry široký korál - větevník, jim poskytoval stín, ve kterém se přes den zdržovali v úkrytu, aby v noci mohli lovit plankton. Hloubka asi 22m. Ras Mohamed, Rudé moře, Egypt, 2009.
Class paprskoploutví (Actinopterygii)
Order ostnoploutví (Perciformes )
Family metaříkovití (Pempheridae)
File 297_glasfish_8226.jpg
Views 14362
Created
Key words UW metařík Sweeper korál větevník Rudé moře Red Sea Egypt wildlife